Toppmoderna testlaboratorier använder AIRnet

British Standards Institution (BSI) har installerat AIRnet som en del i en uppgradering av testanläggningen i Hemel Hempstead. Uppgraderingen, som totalt uppgick till 4 miljoner pund, inkluderade ett utbyte av det gamla rörsystemet av galvaniserat stål mot Atlas Copcos modulära AIRnet-system av aluminium. Installationen gick snabbt och smidigt, något som säkerställde effektiv och tillförlitlig leverans av luft till användare i anläggningen.

BSI är ett av de främsta instituten i världen vad gäller tillhandahållande av provnings- och certifieringstjänster och de erbjuder bland annat förhandsbedömningar, gapanalyser, partiprovningar samt test av fullständig överensstämmelse. Organisationen tilldelades ett Royal Charter redan 1929 och dess klienter finns i 150 länder på fler än 90 000 olika anläggningar. BSIs partners inkluderar internationella standardiseringsorgan, t.ex. ISO, samt externa konsulter som hjälper sina klienter och relaterade företag. Detta var den fjärde större uppgraderingen som BSI har genomfört vid anläggningen i Hemel Hempstead sedan 1959.

Snabbt och smidigt

För BSI:s anläggning var det mycket viktigt att installationen kunde genomföras med minsta möjliga störning för de dagliga test- och certifieringsrutinerna och för den administrativa personal som arbetar i de lokaler som tryckluftsledningarna passerar. För BSI var det visuella intrycket av rörledningarna med tillhörande kopplingar en extra bonus som kompletterade avgörande aspekter som flexibilitet och möjlighet till energibesparingar. Dessutom erbjuder systemet en extra säkerhet i form av en 10-årig garanti relaterat till material- och tillverkningsskador.

Intelligent och lätt

Som en direkt följd av en sinnrik design och väl genomtänkta materialval kan AIRnet många gånger installeras och monteras på väggar och innertak 70 % snabbare än traditionella rörsystem. AIRnet kopplas samman för hand eller med hjälp av enkla verktyg i bara några få steg av en eller två installatörer. Systemet är modulärt och installationer kan enkelt modifieras och flyttas för att möta nya behov i produktionen.