En uppgradering till AIRnet ger betydande energibesparingar för Zavidovskiy Textile

Zavidovskiy Textile producerar polyestertråd och textilier i Ryssland. Genom att investera i innovativ teknik och förstklassig utrustning har företaget fått en ledande position på marknaden. Deras huvudsakliga framgångsfaktorer är ständiga förbättringar av tillverkningsmetoder och produktionsoptimering.

Utmaning

En stabil tryckluftstillförsel av hög kvalitet är avgörande för en effektiv tillverkningsprocess och för att kunna garantera högsta kvalitet i de textilier som produceras. I Zavidovsky-fabriken är produktionslinjerna utrustade med innovativa högteknologiska spinn- och spolmaskiner som kräver mer än 200 m3 luft varje minut. Samtidigt måste produktionen uppfylla mycket höga brandskyddskrav. Det ställer speciella krav på tryckluftsnätet vad gäller luftflöde, lufttryck, luftkvalitet och säkerhet.

Lösning

En energirevision visade tydligt att en optimering av luftdistributionssystemet kunde leda till energibesparingar på upp till 17 %. Skif-Service erbjöd AIRnet som en lösning för att åstadkomma en oöverträffad energieffektivitet. Zavidovskiy Textile var tveksamma till en början – eftersom de inte var bekanta med aluminiumrör föredrog de rör av rostfritt stål och PVC.

En jämförande analys av traditionella rörsystem och AIRnet övertygade Zavidovskiy. De imponerades av AIRnets korrosionsfria, hållbara och lätta material, den höga energieffektiviteten jämfört med andra alternativ samt den låga kostnaden sett över systemets hela livscykel.

Installation

Hela rörsystemet på 180 meter installerades på 2 veckor. En stor fördel med AIRnet var att ett viktigt krav från kunden uppfylldes – installationen kunde genomföras utan att produktionen behövde avbrytas. Säkerheten var en annan kritisk punkt. Vid tillverkning av polyestertråd kan minsta risk för brand, t.ex. en gnista vid svetsning, få allvarliga konsekvenser. AIRnet installeras för hand eller med hjälp av enkla verktyg och Zavidovskiys höga brandskyddskrav uppfylldes utan problem.

Redan från start började Zavidovskiy Textile mäta effektiviteten hos det nya AIRnet systemet och de noterade imponerade resultat direkt. Besparingarna låg väl i linje med den initiala bedömningen och den ökade effektiviteten under de första månaderna efter bytet av rörsystem övertygade Zavidovskiy Textile om att fortsätta optimera sitt distributionsnät genom att implementera AIRnet även vid andra produktionslinjer.