Wat is een leidingnet voor persluchtdistributie precies?

Een luchtdistributiesysteem is ontworpen om een ononderbroken persluchttoevoer te leveren waar u die nodig hebt. Een goed leidingnet voor luchtdistributie transporteert de perslucht van de bron naar het afnamepunt onder optimale omstandigheden: met een minimale drukval, maximale stroming en de hoogste luchtkwaliteit. 

Gewoonlijk bestaat een persluchtnet uit leidingen, appendages en accessoires voor afnamepunten.

Lucht- en gasvermogen met maximale efficiëntie

Een persluchtdistributiesysteem kan worden geïnstalleerd als een upgrade van een bestaand leidingnet, of als een volledig nieuw systeem.

Voor een optimaal rendement op investering in een compressorinstallatie moet een perslucht- en gasleidingnet: 

 • Een adequate stroming produceren
 • Lekkage voorkomen
 • Wrijving tot een minimum beperken
 • Drukverlies vermijden
 • Energiekosten en de totale eigendomskosten (TCO) minimaliseren 
 • Bijdragen aan de algehele duurzaamheid van de productie

Naadloze aansluittechnologie, foutloze leidingafdichting en corrosievrije materialen zijn van het grootste belang. Het leidingnet vereist aanvankelijk een extra investering die echter wordt terugverdiend als de installatie volgens de ontworpen richtlijnen wordt uitgevoerd. 

Dit moet een algehele verhoging van de efficiëntie en besparingen garanderen, die in de loop der jaren worden behouden.

Breed scala aan industrieën en toepassingen

Perslucht wordt gebruikt voor talrijke toepassingen in uiteenlopende sectoren en heeft hoofdzakelijk twee functies:

 • Lucht als energiebron
  voor het opslaan en overbrengen van energie om werk uit te voeren
 • Actieve lucht 
  actief onderdeel van een chemisch, farmaceutisch, fermentatie- of ander proces

Geen wonder dat perslucht vaak de vierde nutsvoorziening wordt genoemd. In alle belangrijke en cruciale sectoren, zoals de farmaceutische, luchtvaart-, auto-, chemische of metaalindustrie, en ook in niet-producerende sectoren, zoals mijnbouw, landbouw en transport wordt perslucht gebruikt.