Een persluchtleidingnet ontwerpen

Volg deze drie stappen om aan de slag te gaan met het ontwerp van uw luchtleidingnet. Vergeet niet om tijdens het ontwerpproces gebruik te maken van onze slimme tools die u helpen om de perfecte leidingdiameter te vinden, de drukval te berekenen of uw toekomstige installatie te visualiseren.

1. Maak een apparatuurlijst met een tekening

Teken de indeling van uw luchtcompressorsysteem.
Het uitgangspunt bij het ontwerpen en dimensioneren van uw persluchtnet is uw complete apparatuurlijst met informatie over alle persluchtverbruikers en een tekening of schets van uw vloer waarop de locatie van al uw verbruikers is aangeduid.

Verder kunt u uw belangrijkste verbruikers in het netwerk aangeven. Maak afhankelijk van de verbruikers de selectie voor uw daalleidingen en aftakkingen. 

2. Bepaal de diameter van uw leiding

Maak afhankelijk van de verbruikers de selectie voor uw daalleidingen en aftakkingen. 

Houd bij het bepalen van de leidingdiameter rekening met debiet, druk, toegestane drukval en de totale lengte van het netwerk. 

Zorg ervoor dat u plannings- en berekeningstools gebruikt:

 • Ontdek onze keuzetoolsvoor aluminium en roestvaststalen leidingen
 • Ontdek onzePlanner voor schema's, indelingen en berekeningen van leidingnetten

3. Vul uw tekening aan met alle benodigde onderdelen

Als u met een groter persluchtnet werkt, hebt u vier hoofdonderdelen nodig:

 • Stijgleidingen 
  transporteren uw perslucht van de apparatuur naar de hoofdverdeelstukken
 • Verdeelleidingen (hoofdverdeelstukken) 
  verdelen de lucht over het distributiegebied 
 • Onderhoudsleidingen (aftakkingen & daalleidingen) 
  leiden de lucht van de verdeelleidingen naar de werkplekken
 • Afnamepunt 
  noodzakelijk om de onderdelen van het distributiesysteem aan te sluiten op de eindverbruiker