Drukval en drukverlies in persluchtleidingen tot een minimum beperken

Wist u dat een drukval van 1 bar resulteert in een toename van 7% van het energiegebruik?

U kunt drukverlies niet voorkomen, maar wel tot een minimum beperken

Ten eerste:er zal altijd enige mate van drukval zijn als gevolg van wrijving in uw leidingen. Bovendien kunnen er zich in kleppen en leidingbochten smooreffecten en veranderingen in de stromingsrichting voordoen. Verliezen worden omgezet in warmte en resulteren in drukval.

Deze verliezen variëren uiteraard al naar gelang de leidingdiameter en de indeling van uw leidingnet, uw specifieke persluchtverbruikers en de grootte van uw compressor. Er is echter een enorm verschil tussen een ontoereikend persluchtdistributiesysteem met slechte prestaties en een efficiënt systeem dat bewust is ontworpen om verlies tegen te gaan. 

In uw leidingnet moet u doelbewust

  • Deze drukverliezen en -dalingen tot een minimum beperken
  • Lekkage vermijden
  • Een efficiënte condensaatafscheiding garanderen
  • Zorgen voor de best mogelijke luchtstroming voor uw toepassingen

Drukval tot een minimum beperken:

1. Bereken uw drukverlies

Elke beslissing om uw systeem te wijzigen moet gebaseerd zijn op gegevens. Gebruik een eenvoudige webgebaseerde tool om de drukval over alle delen van uw netwerk te berekenen. 

2. Controleer uw leidingmateriaal

Of het nu gaat om aluminium of roestvast staal, al het huidige materiaal is corrosie- en lekvrij, van de leidingen tot de bijpassende appendages, voor een soepele en duurzame luchtstroming.

Daarom schat onze Drukvalcalculator ook hoeveel u kunt besparen door conventionele gegalvaniseerde of zachtstalen leidingnetten te vervangen door AIRnet

3. (Her)evalueer de indeling van uw systeem

Maak een schema of schets van uw systeem, met de locatie van uw compressoren en waar uw luchtverbruikers zich bevinden. Kunt u de indeling aanpassen voor een beter, efficiënter systeem met minder bochten of splitsingen? 

Meer informatie over het Ontwerpen en plannen van uw leidingnet.

4. (Her)evalueer de grootte van uw compressor

Wat zijn de kosten van de energie die nodig is om uw luchtstroming te genereren? Er zijn verschillende manieren om een systeem energiezuiniger te maken, maar mogelijk kunt u uw persluchtleidingnet ook optimaliseren door de compressorgrootte te controleren: weet u zeker dat u werkt met de optimale opstelling?

De kosten van drukverlies: onlangs nog naar uw elektriciteitsrekening gekeken?

Meestal wordt elektrische energie gebruikt voor de productie van industriële perslucht. Een slecht presterend persluchtnet zal resulteren in hoge energierekeningen.

Hebt u aan deze extra energiebesparende mogelijkheden gedacht?

  • Energieterugwinningssysteem
  • Drukverlaging
  • Vermindering van lekkage
  • (Her)evaluatie van compressorgrootte
  • Optimalisering van besturings- en regelsysteem