De kosten van uw persluchtleiding en installatie berekenen

Uw totale installatiekosten zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hoe complexer de indeling van uw systeem, hoe meer externe apparatuur u nodig hebt voor de installatie. Als vuistregel geldt dat de arbeids- en installatiekosten voor uw persluchtsysteem circa 20% tot 25% van uw materiaalkosten bedragen.

Totale installatietijd

Montagetijden kunnen variëren, afhankelijk van de volgende factoren:

  • Totale lengte van het leidingnet
  • Hoogte van het leidingnet
  • Toegankelijkheid van het leidingnet
  • Beschikbaarheid van de juiste gereedschappen op locatie
  • Alle gebruikte materialen zoals leidingtypen, appendages, die ook de montagetijd beïnvloeden

Bij het evalueren van verschillende leidingnetten zijn de volgende parameters van invloed op de montagetijd en -kosten:

  • Materiaalhantering en veiligheid: moet er gelast worden? Zijn leidingen door 1 of 2 personen te hanteren vanwege het gewicht?
  • Beschikbaarheid van materiaal van één leverancier versus aankoop bij verschillende leveranciers
  • Gemak van aanpassingen en upgrades in de toekomst

Zorg ervoor dat u plannings- en berekeningstools gebruikt

Natuurlijk kan het berekenen van leidingdiameters of drukval tijdrovend zijn. Door gebruik te maken van onze slimme berekeningstools bespaart u niet alleen enorm veel tijd, maar kunt u er ook zeker van zijn dat u over de juiste informatie en metingen beschikt.    

U kunt ook een eerste kostenraming krijgen met behulp van onze slimme Planner-tool. Neem voor een exacte kostenraming contact op met een van onze verkoopvertegenwoordigers.