Tryckfallskalkylator för AIRnet

 

Visste du att ett tryckfall på 1 bar resulterar i en ökning på 7 % av din energiförbrukning? Ett gott skäl att ta itu med tryckförlusten på bästa möjliga sätt. 

Hämta data innan du optimerar ditt rörledningssystem för tryckluft

Pressure drop calculator

Tryckförlust på grund av friktion eller strypningseffekter i rörledningsnätet är svårt att undvika. Det du kan göra är att minimera det så mycket som möjligt. Ett bra distributionssystem för tryckluft bibehåller ett lågt tryckfall mellan genereringsstället och användningsstället. 

Innan du sätter igång behöver du data att basera dina beslut på. Med vår enkla webbaserade tryckfallskalkylator kan du beräkna tryckfallet i olika delar av rörnätet. Den beräknar också hur mycket du kan spara jämfört med konventionella rörledningssystem av galvaniserat stål eller mjukt kolstål.