Vanliga frågor om rörsystem för tryckluft

 

Rörsystem för tryckluft är avgörande för att se till att driften av industriprocesser är tillförlitlig och effektiv. På den här sidan finns det svar på några av de vanligaste frågorna om distributionssystem för tryckluft. 

Vårt expertteam har satt ihop en lista med frågor och svar som ger dig den information du behöver för att kunna fatta välgrundade beslut om dina behov av rörsystem för tryckluft.

 

Vad är ett rörsystem för tryckluft?

Ett rörsystem för tryckluft består vanligtvis av rör, kopplingar och tillbehör för användningsstället. Det är konstruerad för oavbruten tillförsel av tryckluft från källan till användningsstället under optimala förhållanden.

För ett optimalt rörsystem är en avbrottsfri anslutningsteknik, felfri rörtätning och korrosionsfria material avgörande. Läs mer om tryckluftsdistribution i vår Wiki.

Vad är en ringledning?

Ringledning är en av de mest effektiva konstruktionerna av rörsystem för tryckluft. Genom att låta luften flöda i två riktningar minskar slingsystemet effektivt det totala rörlängdsbehovet med hälften. Den här samverkande lösningen minimerar inte bara tryckfall, utan ser också till att efterföljande utrustning får fullt luftflöde för optimal prestanda.

Ringledningens konstruktion ökar avsevärt tryckluftssystemets effektivitet och främjar optimal funktion hos utrustningen.

Läs mer om hur du konfigurerar ett rörsystem i vår Wiki.

Vilken typ av rör används för tryckluft?

Det är många faktorer att tänka på när du ska välja rätt material för ditt rörledningssystem för tryckluft. Din bransch, tillämpningar, miljö, önskad luftkvalitet, storlek, och till och med estetik.

I allmänhet kan du välja mellan aluminiumrostfritt stål och polyamid.

Aluminium är standarden för alla industriella tillämpningar. Det har låg vikt och är enkelt att installera, men levereras i allmänhet med en högre initial kostnad.
Rörledningar i rostfritt stål kan installeras i tuffa produktionsmiljöer som läkemedels-, livsmedels- och processindustrier.
Polyamidrör är perfekta för verkstäder med flera tryckluftsverktyg.

Oavsett vad du väljer vill du undvika tryckfall som orsakas av rörslitage och rost. Läs mer om hur du väljer det bästa rörledningsmaterialet för din tryckluftsinstallation i vår Wiki.

Hur vet jag vilken rördimension mitt tryckluftssystem behöver?

När du fastställer rördiametern ska du ta hänsyn till flödeshastighet, tryck, tillåtet tryckfall och nätets totala längd. 

Använd planerings- och beräkningsverktygen:

  • Upptäck våra väljarverktyg för rörledningar i aluminium och rostfritt stål
  • För rörsystemdiagram, layouter och beräkningar kan du använda vår planerare

Hur lång är AIRnet-garantiperioden?

I enlighet med produktserien AIRnet:s högkvalitativa prestanda ger vi kunderna 10 års garanti på AIRnet-rör och kopplingar i aluminium och rostfritt stål mot eventuella skador till följd av materialfel.

Snabbt och enkelt betyder inte fort och fel. Den enastående tillförlitligheten hos AIRnet är inte ett ihåligt löfte utan en massiv 10-årsgaranti.

Läs mer i våra villkor för garantins omfattning.

För vilka tillämpningar kan AIRnet användas?

AIRnet är ett komplett system som kan installeras säkert i en mängd olika tillämpningar, inklusive tryckluft, vakuum och oljefri drift. Dessutom finns specialiserade Green AIRnet-rör utformade för nätverk med inerta gaser.

Tack vare det mångsidiga rörmaterialet och det omfattande tillbehörsutbudet erbjuder AIRnet en komplett lösning som kan anpassas efter specifika behov. Oavsett om det gäller verkstad, industri, läkemedelsindustri, livsmedels- eller processindustri är AIRnet redo att anpassas till olika miljöer och tillämpningar.

Kan AIRnet installeras i korrosiva miljöer?

AIRnet-aluminium har blivit branschstandarden för kompletta rörledningssystem för tryckluft eftersom det är både korrosionsbeständigt och enkelt att hantera. 

Alla AIRnet-aluminiumrör genomgår en kromfosfatbehandling som ger utmärkt korrosionsbeständighet och stark vidhäftning till den externa pulverlacken.

Det är viktigt att notera att AIRnet inte ska installeras i korrosiva miljöer som innehåller klorgaser eller saltsyror.

Varför kan AIRnet installeras snabbare än konkurrenterna?

Konstruktion och installation av ett rörsystem brukade vara besvärligt, komplicerat och framför allt: tidskrävande. Med AIRnet kan du komma igång på nolltid.

AIRnet-aluminiumrör och polymerkopplingarna har lätt vikt och kräver inga komplicerade verktyg. Rören är enkla att kapa och polymerkopplingarna garanterar en perfekt passning direkt. AIRnet kan anpassas till befintliga rörledningar. Det går helt enkelt inte att överträffa snabbheten vid AIRnet-installation. En liknande montering med traditionella rör tar mer än tre gånger så lång tid.

Uppfyller AIRnet ISO 8573-1:2010?

Ja, AIRnet uppfyller kraven i ISO 8573-1:2010 (1:2:0) förutsatt att:

  • en systemtömning utförs med tryckluft efter installationen i minst 24 timmar
  • ett certifierat partikelfilter av rätt storlek används
  • endast NSF-godkänt smörjmedel 2810 0248 00 används
  • tryckluftssystemets insugsluft uppfyller kraven i ISO 8573-1:2010 (1:2:0)

Utan ett filter för användningsstället installerat uppfyller AIRnet ISO 8573-1:2010 (2.2.0). AIRnet-kulventiler och spjällventiler omfattas inte av certifikatet. Kontrollera om tillämpligt alltid att AIRnet-komponenterna är kompatibla med de tillämpade rengöringsprocesserna.