När ska du välja plast- och polyamidrör för luftkompressorer?

Kontakta oss

Polyamidrör för luftkompressorer för tryckluftsverktyg

PA Piping

Även om du arbetar med en liten uppsättning tryckluftsverktyg vill du såklart få ut mesta möjliga av din tryckluftsinstallation. Ingen gillar tryckförlust, kontaminering, läckor eller ineffektivitet.I en liten verkstad kan t.ex. dåligt luftflöde och tryckfall leda till ineffektivitet i den slutliga produktionen, vilket kan leda till ekonomiska förluster.

Installation av tryckluftsrörledningar i polyamid är enkelt


Ett rörledningssystem i plast är perfekt för dessa tillämpningar. Du vet att du kan lita på att dina tryckluftsverktyg fungerar som de ska hela tiden:
  • Optimalt luftflödeFriktionsfria rörledningar och tätningar, inget läckage och minimalt tryckfall
  • Prestanda i decennierStrikt kvalitetskontroll för högsta produktkvalitet och tillförlitlighet
  • Perfekt luftkvalitet och produktionAllt rörledningsmaterial är korrosions- och kontamineringsfritt

Rörledningssystemet i plast är även modulärt, vilket innebär att du enkelt kan lägga till eller flytta tillgängliga tryckluftsförbrukare.