Vad exakt är ett rörledningssystem för tryckluftsdistribution?

Ett luftdistributionssystem är utformat för att leverera oavbruten tillförsel av tryckluft precis där du behöver det. Ett bra rörledningssystem för luftdistribution transporterar tryckluften från källan till användningsstället under optimala förhållanden: med minimalt tryckfall, maximalt flöde och högsta luftkvalitet. 

Ett tryckluftssystem består normalt av rörledningar och rörkopplingar samt tillbehör för användningsstället.

Luft- och gas med maximal effektivitet

Ett distributionssystem för tryckluft kan installeras som en uppgradering av ett befintligt rörledningssystem, eller som ett helt nytt system.

För optimal avkastning på en investering i en kompressorinstallation gäller följande för ett rörsystem för tryckluft och gas: 

 • Producerar ett tillräckligt flöde
 • Förhindrar läckage
 • Minskar friktionen till ett minimum
 • Förhindrar tryckförlust
 • Minimerar energikostnaderna och den totala ägandekostnaden 
 • Bidrar till en övergripande hållbar produktion

Nyckeln är sömlös anslutningsteknik, felfri rörtätning och korrosionsfria material. Rörsystemet kräver en extra investering i början, men detta får man tillbaka om installationen görs enligt de avsedda riktlinjerna. 

Den bör garantera en total ökning av effektivitet och besparingar som upprätthålls i åratal.

Mängder av industrier och tillämpningar

Tryckluft används för många olika ändamål inom ett stort antal sektorer, och den har huvudsakligen två funktioner:

 • Energiluft
  för lagring och överföring av energi för att kunna utföra arbete
 • Aktiv luft 
  aktiv del i en kemisk eller farmaceutisk process eller en fermenteringsprocess osv.

Inte undra på att det ofta kallas för den fjärde nyttoprodukten. Den finns i alla större och kritiska branscher, t.ex. inom läkemedels-, flyg-, fordons-, kemi- eller metallindustrin, samt i icke-tillverkningssektorer som gruvdrift, jordbruk och transport.