Så här konfigurerar du ett rörsystem för tryckluft

Felkonfigurerade rörsystem för tryckluft bidrar avsevärt till onödiga kostnader och energiförluster, vilket kan korrigeras med några få enkla åtgärder. Effektiv konstruktion av rörsystem för tryckluft i kombination med minskad turbulens och hastighet kan bidra till att minimera tryckfall och öka energieffektiviteten för hela systemet.

Börja med en ringledning

En av de mest effektiva konstruktionerna av rörsystem för tryckluft är en ringledning. I en ringledning strömmar luften i två riktningar, vilket minskar den totala rörlängden med hälften. Det innebär att ringledningens naturliga egenskaper minskar tryckfallet och hela luftflödet som strömmar till nedströmsutrustningen, som då kan prestera på optimal nivå.

Minska turbulensen

Turbulens är helt enkelt avbrutet luftflöde. Turbulens i tryckluftssystem påverkar prestanda negativt, vilket leder till förlorad energi, förlorade pengar, förlorad produktivitet och risk för utrustningsintegriteten. Turbulens kan uppstå genom direkta och indirekta störningar. En direkt, eller naturlig, störning är till exempel när luften går igenom en rörkoppling. Indirekta störningar inträffar på grund av dålig lufthastighet, vanligtvis på grund av fel rördimensionering eller på grund av föroreningar som har ackumulerats i rören.

Hantera hastigheten

För att kunna hantera hastigheten från kompressorn till användningsstället är det viktigt att använda rör med lämplig storlek. Ett vanligt misstag vid rördimensionering är att bara anpassa storleken efter luftutsläppsporten ¨på kompressorn i stället för att beräkna det volymetriska flödet baserat på det faktiska behovet. När man gör den typen av allvarliga misstag uppstår betydande tryckfall som påverkar energiförbrukningen för tryckluftssystemet.

Minimera tryckfall

Stora tryckfall ökar kraven på belastningstryck på kompressorn, vilket leder till högre energikostnader. Som tidigare nämnts bidrar turbulens till fel lufthastighet, vilket direkt kan leda till tryckfall. Fel lufthastighet leder antingen till en för långsam eller för snabb lufttillförsel. Om lufthastigheten är för långsam kan tryckfall inträffa. Om lufthastigheten är för hög kan mottryck uppstå, vilket också leder till tryckfall. Genom att minimera tryckfall i luftsystemet kan du både maximera prestanda för utrustningen och spara energi.

Nitrogen receiver and airnet pipework
AIRnet Pipe Graphic