Utforma ett rörledningssystem för tryckluft

Följ de här tre stegen för att komma igång med konstruktionen av ditt luftrörledningssystem. Glöm inte att använda våra smarta verktyg under konstruktionsprocessen för att hjälpa dig att hitta den perfekta rördiametern, beräkna tryckfallet eller visualisera din framtida installation.

1. Gör en utrustningslista med en ritning

Rita upp luftkompressorsystemets layout.
Startpunkten för konstruktion och dimensionering av ditt tryckluftsnät är en fullständig utrustningslista med uppgifter om alla tryckluftsförbrukare och en ritning eller skiss över golvet som indikerar alla förbrukares placering.

Identifiera dessutom dina huvudförbrukare i nätet. Beroende på förbrukarna väljer du dina droppledningar och grenledningar. 

2. Fastställ rördiametern

Beroende på förbrukarna väljer du dina droppledningar och grenledningar. 

När du fastställer rördiametern ska du ta hänsyn till flödeshastighet, tryck, tillåtet tryckfall och nätets totala längd. 

Använd planerings- och beräkningsverktygen:

 • Upptäck våra väljarverktyg för rörledningar i aluminium och rostfritt stål
 • För rörsystemdiagram, layouter och beräkningar – upptäck vår planerare

3. Slutför ritningen med alla delar som behövs

Du behöver fyra huvuddelar om du arbetar med ett större tryckluftsnät:

 • Stigledningar 
  transportera tryckluften från utrustningen till huvudsamlingsrören
 • Distributionsrör (huvudsamlingsrör) 
  dela upp luften i distributionsområdet 
 • Serviceledningar (förgreningar och droppledningar) 
  dra luften från distributionsrören till arbetsplatserna
 • Användningsställe 
  behövs för att koppla delar i distributionssystemet till slutkunden