Så här minimerar du tryckfall och förlust i tryckluftsrör

Visste du att ett tryckfall på 1 bar resulterar i en ökning på 7 % av din energiförbrukning?

Du kan inte undvika tryckförlust, så minimera det

Först och främst finns det alltid lite tryckfall på grund av friktion i rören. Dessutom kan strypningseffekter och förändringar i flödesriktningen uppstå i ventiler och rörböjar. Dessa förluster omvandlas till värme, vilket resulterar i tryckfall.

Detta varierar förstås beroende på storleken och placeringen av ditt rörsystem, dina tryckluftsförbrukare och storleken på din kompressor. Det är stor skillnad på ett otillräckligt distributionssystem för tryckluft med dåliga prestanda och ett effektivt system som kan hantera förluster. 

Målet med rörsystemet bör vara att

  • minimera dessa tryckförluster och -fall
  • undvika läckage
  • garantera effektiv kondensatavskiljning
  • generera bästa möjliga flöde för dina tillämpningar

Så här minimerar du tryckfall:

1. Beräkna tryckförlusten

Alla beslut att ändra systemet ska baseras på data. Använd ett enkelt webbaserat verktyg för att beräkna tryckfall i alla delar av nätverket. 

2. Kontrollera rörledningsmaterialet

Oavsett om det är aluminium eller rostfritt stål är dagens material korrosionsfritt och läckagefritt, direkt från rören till de matchande kopplingarna som säkerställer ett jämnt och hållbart flöde.

Därför beräknar vår tryckfallskalkylator också hur mycket du kan spara genom att byta ut konventionella rörsystem av galvaniserat stål eller mjukt kolstål från AIRnet

3. Granska din systemlayout (igen)

Skapa ett schema eller en skiss av systemet: var kompressorerna är placerade, var luftförbrukarna finns. Kan du anpassa din layout för ett bättre, mer effektivt system med färre böjar eller delningar? 

Läs mer om hur du utformar och planerar ditt rörsystem.

4. Granska kompressorns storlek (igen)

Vad kostar energin som behövs för att generera ditt flöde? Det finns flera sätt att göra ditt system mer energieffektivt, men att optimera tryckluftsrörssystemet kan också innebära att kontrollera kompressorns storlek: Är du säker på att du arbetar med den optimala installationen?

Kostnaden för tryckförlust: Har du tittat på din elräkning nyligen?

För det mesta driver elektrisk energi den industriella produktionen av tryckluft. Ett dåligt fungerande tryckluftsnät leder till höga elräkningar.

Har du tänkt på de här extra möjligheterna till energibesparingar?

  • Energiåtervinningssystem
  • Tryckreducering
  • Läckagereducering
  • (Ny) granskning av kompressorns storlek
  • Optimering av kontroll- och regleringssystem