Ett optimalt tryckluftssystem är dimensionerat, planerat och installerat för att ge effektiva och hållbara produktionsprocesser. Material och konstruktion; installations- och underhållskostnader; flexibilitet och säkerhet. Dessa faktorer påverkar den totala livscykelkostnaden och effektivitetsnivån i din verksamhet.

För dig som söker ett pålitligt och okomplicerat rörsystem som kan installeras i alla typer av produktionsanläggningar så är AIRnet den mest kostnadseffektiva lösningen. Det är ett snyggt och ergonomiskt rörsystem i aluminium som konstruerats för att spara de pengar som andra system konsumerar.

AIRnet är ett återanvändningsbart system som i enlighet med SS-EN 13480-3 utformats för att på ett snabbt, säkert och tillförlitligt sätt skapa distributionssystem för tryckluft, vakuum, kvävgas och inerta gaser. AIRnet har olika branschcertifieringar som ger systemet den högsta säkerhets- och kvalitetsnivån.

AIRnet Aluminium

AIRnet Rostfritt Stål

AIRnet-tillbehör för tryckluft

Garanti