Juridisk information

Vi uppskattar ditt intresse

Below you will find information of legal relevance when visiting this website. In addition, you will find our Privacy Policy, which explains what kind of information may be gathered and processed, and how we may use “cookies”. We thank you for reading the contents of this page, and, if you accept all terms and conditions, for visiting the website. By accessing or using the website, you accept all terms and conditions.

 C. Aria C. S.R.L consists of a number of legal entities, each responsible for its own business and products. In no event shall a legal entity within C. Aria C. S.R.L be responsible or liable for the acts or omissions of another legal entity. By retrieving information through this website, or otherwise using the site, you accept that the responsibility and liability for a product, offer, or marketing information is limited only to the legal entity directly involved. 

The information on the website may be changed without prior notification and without incurring any obligation or liability for us. The content of this website is provided as a convenience to visitors and constitutes non-binding information only. You are not authorized to set any links to the website without our prior written consent. 

We will use reasonable efforts to include accurate information on our website. HOWEVER, WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AS TO THE ACCURACY, COMPLETENESS, TIMELINESS, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF THE INFORMATION GIVEN. IN NO EVENT WILL WE ACCEPT ANY LIABILITY TO ANY PARTY FOR DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR OTHER FOR ANY USE OR INABILITY TO USE THIS WEB SITE OR ITS CONTENTS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROGRAMS OR OTHER DATA ON YOUR INFORMATION HANDLING SYSTEM OR OTHERWISE. IT IS UP TO YOU TO TAKE ALL NECESSARY PRECAUTIONS AND TO ENSURE THAT WHATEVER YOU SELECT FOR YOUR USE IS FREE OF SUCH ITEMS AS VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES AND OTHER ITEMS OF DESTRUCTIVE NATURE. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS WHATSOEVER ABOUT ANY OTHER WEBSITE BELONGING TO A THIRD PARTY WHICH YOU MAY ACCESS THROUGH THIS WEB SITE.

Copyright, varumärken och andra äganderättigheter

Innehållet på den här webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesnamn, text, bilder, grafik, ljud, animering och videofiler, och deras framställning på webbplatsen ägs av oss eller en eller flera andra C. Aria C. S.R.L-enheter eller tredje parter och omfattas av skyddet av immateriella rättigheter. Inget innehåll på den här webbplatsen får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, skickas på nytt eller placeras på andra webbplatser eller i dokument, utan ett på förhand inhämtat skriftligt godkännande. Alla immateriella rättigheter som omfattas av den här webbplatsen, inklusive upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter och patenträttigheter, förbehålls och eventuell användning utan skriftligt medgivande i förväg från respektive ägare är strängeligen förbjuden. Ingenting som omfattas av den här webbplatsen ska tolkas som att rättighet ges att använda vår eller någon annan C. Aria C. S.R.L-enhets eller tredje parts immateriella egendom.

Sekretesspolicy

IP-adresser, internetwebbläsare, operativsystem, domännamn: När du går in på vår webbplats kan det hända att vi registrerar din dators IP-adress. IP-adressen identifierar inte dig som individ utan din internetleverantör. Annan information som inte är personligt identifierbar som vi kan komma att registrera inkluderar vilken typ av internetwebbläsare som används, vilken typ av operativsystem som används, och domännamnet på den webbplats som du länkades från. Informationen samlas in för att ge en bred demografisk information, som exempelvis var besökare befinner sig geografiskt och hur länge de är inne på vår plats. Genom att samla in den här typen av information kan vi administrera vår webbplats, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik och tillhandahålla bättre kundservice.

Cookies

När du besöker vår webbsida kan det hända att vi skickar ”cookies” till din dator. En cookie är en liten textfil eller data som en webbsida som du besöker kan placera eller spara på din dator. Cookies innehåller inte själva någon personlig identifierbar information. Om du emellertid förser oss med sådan personlig identifierbar information (t.ex. genom att registrera dig för en internetrelaterad tjänst eller lösenord som tillhandahålls av oss), kan sådan information komma att länkas till data som lagras i cookien. Det finns två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under en längre tid på din dator, och den kan vara kvar på din dator efter det att du har stängt av den. En sådan cookie kan, till exempel, användas till att tala om för en besökare vilken information på webbsidan som har uppdaterats sedan han eller hon senast besökte den. Den andra typen av cookie kallas för ”sessionscookie”. Medan du besöker en webbsida lagras sessionscookies tillfälligt i din dators minne. Det här kan till exempel göras för att hålla reda på vilket språk du har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte under någon längre tid på din dator, eftersom de försvinner när du stänger din webbläsare. Vi kan komma att använda tredje part som hjälp när vi registrerar eller bearbetar information som har erhållits genom cookies.

Vi kan använda cookies av ett antal olika anledningar, t.ex.:

 • för att kompilera anonym statistik relaterad till mönster och trender för sökande;
 • för att analysera försäljningsdata;
 • för att göra marknadsföringsundersökningar;
 • för att göra webbsideinnehåll eller funktioner användarvänliga;
 • för att ge assistans eller registrera användares besök på sidor, för vissa internetbaserade tjänster;
 • för att förse användare med lösenord så att de åter kan komma in på vissa webbsidor utan att behöva fylla i den information som har fyllts i tidigare ännu en gång.    

Så här undviker du cookies:

Med de flesta internetwebbläsare kan du ställa in webbläsaren så att den blockerar cookies, raderar cookies från din dators hårddisk eller meddelar dig att en webbplats innehåller cookies innan en cookie lagras. För mer information om de här funktionerna, se dina webbläsarinstruktioner eller hjälpskärmen. Observera att en del av våra webbplatser kanske inte fungerar som de ska om man inte använder cookies.

Personuppgifter

This part explains how we collect, use, and share personal information that you provide to us, or that we may otherwise obtain or generate, which relates to you (“Personal Information”). C. Aria C. S.R.L. has implemented technical, administrative, and physical measures to safeguard any Personal Information that we may collect (see below).  It is also clear that International Compressor Distribution will always abide local laws and regulations and will refrain from the collection or use of Personal Information in a location where it is prohibited by law. 

What personal information might C. Aria C. S.R.L. collect? 

“Personal Information” is information through which a natural person is identifiable or may be identified.  We may collect, use and process your Personal Information in order to provide you with services, products or information that you request.  We will not collect your Personal Information without your knowledge and permission, nor will we sell or rent any such data. In order to provide you with a specific product, service, or information or to process a transaction, we may request your personally identifiable information. This will be indicated whenever we collect it. 

How might C. Aria C. S.R.L. use the Personal Information it collects? 

Personal Information is only collected when necessary to provide a product, service, or information, process a transaction, or if you submit it to us for other purposes, for instance if applying for employment. The collection of Personal Information will be transparent to you (including indication of the legal basis for the processing), and you will have the opportunity to decide whether or not to provide it. If you choose not to provide any of the Personal Information requested, C. Aria C. S.R.L. may be unable to complete your transaction, or provide the information, services or products you have requested. When collected, the Personal Information might be used for the following purposes:

 • Genomföra våra aktiviteter inom webbmarknadsföring:
  • E-postkampanjer,
  • Målinriktning och anpassning av målinriktning,
  • Bekräftelse av deltagande.
 • Svara på frågor eller funderingar som skickas till C. Aria C. S.R.L;
 • Design, försäljning, produktion och förbättring av produkter;
 • Tillhandahållande av kundservice och support;
 • Utbildning och certifiering av personal hos kunder, leverantörer och säljare;
 • Enligt krav eller uttryckligen tillåtet enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser.

När personuppgifter samlats in och ingen interaktion med C. Aria C. S.R.L (öppnande av e-post, sändning av formulär) sker inom de följande sex månaderna kommer dessa att raderas från våra databaser. Detta gäller även användare som väljer att avregistrera sig (avsluta prenumeration). 

Vi kommer under inga omständigheter att behålla uppgifter längre än vad som behövs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser.

Om så krävs kan vi behöva få ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för en eller flera av de ändamål som anges ovan. Du har olika rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Om du vid ett senare tillfälle vill ta tillbaka ditt samtycke ser vi till att detta kan ske lika enkelt som när du gav ditt samtycke. 

Vem personuppgifter kan delas med: 

Eftersom C. Aria C. S.R.L är ett globalt företag med kontor i många olika länder kan vi överföra dina personuppgifter från en juridisk enhet till en annan eller från ett land till ett annat för de ändamål som anges ovan. Vi överför dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga rättsliga krav och endast i den utsträckning det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Inom C. Aria C. S.R.L-koncernen överförs personuppgifter enligt samma regler och säkerhetsnivåer. Om så krävs kommer det att finnas databehandlingsavtal för att säkerställa nödvändigt skydd. 

C. Aria C. S.R.L använder tillgängliga rättsliga mekanismer för att möjliggöra laglig överföring av personuppgifter över gränserna. I den utsträckning som C. Aria C. S.R.L använder standardavtalsklausuler (kallas även modellklausuler) för att tillåta överföring kommer C. Aria C. S.R.L att uppfylla dessa krav, även där det finns en konflikt mellan de kraven och detta meddelande. 

C. Aria C. S.R.L kommer inte att sälja eller på annat sätt dela med sig av dina personuppgifter utanför C. Aria C. S.R.L-företag, utom:

 • tjänsteleverantörer som C. Aria C. S.R.L har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning. C. Aria C. S.R.L delar endast dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som C. Aria C. S.R.L enligt avtal hindrar från att använda eller avslöja uppgifterna, utom så som krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla juridiska krav;
 • för att uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till, som svar på en legitim juridisk begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tillsynsmyndigheter;
 • för att utreda misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet;
 • för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust;
 • eller som stöd för försäljning eller överlåtelse av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive genom konkurs).

För att ta bort, korrigera, uppdatera eller få åtkomst till din personligt identifierbara information:

Kontakta oss gärna om du skulle vilja ta bort, korrigera, uppdatera eller få åtkomst till dina personuppgifter som du har skickat till oss, eller om du har relaterade problem. Om du kontaktar oss i det här avseendet ska du notera namnet på den webbsida eller plats som du skickade uppgifterna från, liksom den kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, postadress osv.) som du lämnade vid den tidpunkten.

Säkerhet

Tekniska och administrativa åtgärder har implementerats för att hjälpa till med att skydda personuppgifter och andra data på våra servrar från oauktoriserad åtkomst, förlust eller ändring. Ingen server eller överföring på internet kan emellertid vara garanterat säker. Därför utförs eventuella aktiviteter eller kommunikation på egen risk.

Ytterligare information och klagomål

För ytterligare information om behandling av personuppgifter kan du kontakta vår Group Privacy Officer (privacy.officer@se.atlascopco.com)
(privacy.officer@icdcompany.com).

Om vi inte besvarar dina förfrågningar, eller underlåter att förse dig med ett giltigt skäl till varför vi inte kan göra det, har du rätt att kontakta en tillsynsmyndighet för att inge klagomål.

Länkar till tredje parts webbsidor

En del av våra webbsidor kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Observera att vi inte bär ansvar för sekretesspolicyer, innehåll eller praxis för sådana andra webbsidor eller deras ägare eller användare.

Ändring av sekretesspolicy

Vi reserverar oss rätten att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy när som helst.