Förbättra luftrörens effektivitet efter läckagedetektering

Visste du att upp till 20 % av den totala tryckluftsförbrukningen kan gå förlorad genom läckage i äldre tryckluftssystem?

Årliga kostnader för luftläckage 

 • 1/8-tums hål = 12 l/s = en cykel
 • 1/4-tums hål = 47 l/s = en liten bil
 • 3/8-tums hål = 108 l/s = en skåpbil

Luftläckage är dock inte bara en direkt källa till förlorad energi utan leder också till att systemet förlorar tryck, vilket i sin tur gör att prestanda och livscykeln för den tryckluftsutrustning som är ansluten till den sjunker. Det inkonsekventa luftflödet kan öka produktionstiden och påverka produktens kvalitet negativt. 

Vanliga orsaker till luftläckage

Tryckluftsnätet kan börja läcka av olika anledningar: 

Dålig installation: Misstag som gjorts under installation eller vid underhåll, t.ex. dåligt fogade rörledningar, felmatchade rörledningar eller felaktigt applicerat tätningsmedel för gängor kan leda till problem i framtiden. 
Material: Om du snålar med material eller inte använder rätt material för systemet kan det lätt försämras. 
Kopplingar och anslutningar: Kompressorsystemet vibrerar och rör sig naturligt. Denna vibration kan göra att kopplingar och anslutningar lossnar med tiden, vilket gör att luft kan strömma ut. 
Allmänt slitage: Slitna inre lufttätningar kan göra att tillbehören vid användningsstället förlorar sin effektivitet och börjar läcka. 
Korrosion: Fukt inuti tryckluftssystemet gör att rören börjar rosta inifrån och ut, eftersom skyddsbeläggningen på rören slits ut med tiden. 

Luftrörledningar gör hela skillnaden

Ibland kan det vara lika enkelt att reparera läckor som att dra åt en dålig anslutning, täta sprickor eller byta ut slitna delar. 

Men varför vänta tills en läcka uppstår? Att proaktivt förhindra läckage är alltid att föredra framför dyra säkerhetsstopp och reparationer. Att ha rätt luftrörledningssystem från start och att upprätta ett underhållsprogram för läckageskydd gör hela skillnaden när det gäller att förebygga problem i framtiden. 

Med rätt val av rörledningsmaterial kan du känna dig trygg vad gäller lufttillförseln i många år. Ett tillförlitligt rörledningssystem garanterar:

 • Optimala trycknivåer
  Minimala friktionsförluster tack vare jämn inre yta
 • Optimal luftkvalitet och produktion 
  Allt rörledningsmaterial är korrosions- och kontamineringsfritt
 • Stort utbud av rörtyper och tillbehör 
  För din tillämpning – från små gör-det-själv-verkstäder till tunga industrier
 • Prestanda i decennier 
  Strikt kvalitetskontroll för högsta produktkvalitet och tillförlitlighet
 • 100 % matchning med dina luftbehov och din produktionsmiljö 
  Helt anpassningsbart tack vare unik egenutvecklad konstruktion
 • En leverantör för ett komplett system 
  Kompletta nyckelfärdiga lösningar – från konstruktion till installation

Vad är optimal luftrörledningseffektivitet?

Du har uppnått maximal tryckluftseffektivitet när lufttillförseln: