Att tänka på när du beräknar material och installation av ditt tryckluftssystem

Den totala installationskostnaden beror på olika faktorer. Ju mer komplex din systemlayout är, desto mer extern utrustning behöver du för installation. Tumregeln är att dina arbets- och installationskostnader för tryckluftsrör blir omkring 20 % till 25 % av materialkostnaden.

Total installationstid

Monteringstiden kan variera beroende på följande faktorer:

  • Den totala längden på rörsystemet
  • Rörnätverkets höjd
  • Enkel åtkomst till rörsystemet
  • Tillgång till rätt verktyg på plats
  • Vilket rörmaterial och kopplingar som installeras, påverkar också monteringstiden

Faktorer som påverkar monteringstid och kostnad för olika rörsystem:

  • Materialhantering och säkerhet: Krävs svetsning? Kan rören hanteras av 1 eller 2 personer beroende på rörmaterial?
  • Tillgänglighet av material hos leverantör
  • Enkelt att modifiera och uppgradera

Använd design- och beräkningsverktygen

Det kan vara svårt och tidskrävande att räkna ut materialåtgång och tryckfall på ditt framtida tryckluftssystem. Genom att använda våra smarta beräkningsverktyg sparar du inte bara tid, utan kan vara säker på att du får rätt material till din applikation.    

Du kan också få en första kostnadsuppskattning med hjälp av vårt smarta planeringsverktyg. Kontakta en av våra säljare om du vill ha en exakt kostnadsuppskattning.